Støtt oss med Grasrotandelen

Du kan støt­te Brodd Hånd­ball­klubb hver gang du leve­rer en kupong hos Norsk Tip­ping. Gras­rot­an­de­len ble lan­sert i 2009, og gjør det mulig for spil­le­re hos Norsk Tip­ping å gi 7 pro­sent av spill­inn­sat­sen direk­te til et lag eller en for­ening. Ved spill på Mul­tix, Insta­spill og Odd­sen er Gras­rot­an­de­len 14 pro­sent av spill­inn­sat­sen etter fra­trekk for gevinster.

Med and­re ord: Om ikke du vin­ner hver gang du tip­per, vin­ner i alle fall Brodd, hvis du har satt oss opp som din Grasrot-mottaker.

Slik gjør du det: Du må være kun­de hos Norsk Tip­ping for å bli gras­rot­gi­ver. Du kan til­knyt­te deg en gras­rot­mot­ta­ker hos en kom­mi­sjo­nær eller log­ge deg inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen. Eller følg den­ne oppskriften:

Brodd Grasrotandelen

Gras­rot­an­de­len gjel­der for alle spil­le­ne til Norsk Tip­ping, bort­sett fra fysis­ke Flax-lodd og Belago.