Kon­takt oss / våre lag

Kon­takt sty­ret:

 • Erlend Fos­san — leder, post(at)broddhandball.no, leder(at)broddhandball.no (i perm­i­sjon)
 • Rodgeir Aane­sen  — nest­le­der og fun­ge­ren­de leder, rodgeir.aanesen(at)gmail.com
 • Arild Oanes — nest­le­der, arild.oanes(at)gmail.com
 • Gunn Jun­ker — kas­se­rer, kasserer(at)broddhandball.no, gjunker(at)online.no
 • Åsmund Ådn­øy- web/informasjon, webmaster(at)broddhandball.no
 • Erlend Fossan/Rodgeir Aanen­sen, sports­lig leder
 • Siri Peder­sen — dug­nads­an­svar­lig, zirip(at)hotmail.com
 • Per Egil Raug­stad — kiosk­an­svar­lig, peraug(at)gmail.com
 • Tomas Lar­sen — barne­idretts­an­svar­lig, tomaslar@online.no
 • Ådne Fiskå Sire­våg — mate­rial­for­val­ter, adne.sirevag(at)schibsted.no
 • Kris­ti­ne Auk­land — styre­med­lem, kristine.aukland(at)hotmail.com
 • Iren Høi­land — styre­med­lem, iren0099(at)gmail.com
 • Aage Ravn Thom­sen — dom­mer­kon­takt, aageravn(at)online.no

De fles­te av Brodds tre­nin­ger fore­går i Stor­haug­hal­len, se kart under. Her fin­ner du over­sikt over kom­men­de kam­per i hal­len.

Vår post­adres­se:
Brodd Hånd­ball­klubb
Stor­haug­hal­len
Søre Ramsvig­vei 30, 4015 Stav­an­ger

Brodd Hånd­balls orga­ni­sa­sjons­num­mer er 995838931.

Kon­takt­in­for­ma­sjon til de uli­ke lage­ne:

Dame­la­get
Tre­ner:
Erlend Fos­san — Mobil: 915 13 583 — erlend(at)fossanmaskinservice.no

Oppmann/lagleder:
Iren Høi­land — Mobil: 915 54 702 ‑iren0099(at)gmail.com

Jen­ter 15 år (født 2004):
Opp­menn:
Unni Ber­land — 952 67 125 — unni.berland@gmail.com

Jen­ter 14 år (født 2005):
Tre­ne­re:
Rune Tende­nes-Kris­ti­an­sen — Mobil: 90774773 — Runetkristiansen(at)gmail.com
Tru­de Meland — Mobil: 48021983 — trudemeland(at)gmail.com

Oppmann/lagleder:
Anne-Tor­unn Het­land-Oanes — Anne.torunn.oanes(at)gmail.com

Jen­ter 12 år (født 2007)
Tre­ner:
Har­riet Haug — Mobil: 99021916 — teirrah(at)online.no

Oppmann/lagleder:
Kir­sti Nome – Mobil:92046527 – kirsti.nome(at)gmail.com

Jen­ter 11 år (født 2008)
Tre­ner:
Siri Peder­sen – Mobil: 93286893 – zirip@hotmail.com

Opp­mann:
Rik­ke Bruhn — Mobil: 47362403 — rikkebruhn(at)gmail.com

Mix 10 år (født 2009)
Opp­mann:

Ådne Fiskå — 464 12 984 — adne.sirevag(at)schibsted.no

Gut­ter 10 år (født 2009)
Opp­mann: Guro Skjel­stad 47 413 531 — guro.skjelstad(at)gmail.com
Tre­ner: Glen Lam­berts­øy 93 634 377 — glen(at)emblabunader.no


Mix 9 år (født 2010)
Tre­ne­re:
Hall­geir Gus­tav­sen, tlf. 45101337, hallgeir@vecora.no
Ing­rid Stokke­land, ingridstokkeland@hotmail.com
Siri Peder­sen, tlf. 93286893, zirip@hotmail.com
Opp­mann:
Ani­ta Kal­tveit — 980 76 387 — anitakaltveit(at)hotmail.com

Jen­ter 8 år (født 2011)
Opp­mann: 
Ras­mus Osa­land —  402 23 133 — rasmusosaland(at)hotmail.com
Tre­ne­re:
Siri Ham­mer — 909 92 098 — sirieshammer(at)gmail.com
Tor­kel Fan­drem — 90601481 — torkel_t_f(at)hotmail.com
Jan­ne Vink­ler Ras­mus­sen — 415 28 313 — jannevinklerrasmussen(at)gmail.com
Mix 7 år (født 2012)
Opp­mann: 
Kjer­sti Sør­heg­ge —  481 09 397 — kjersti.sorhegge(at)gmail.com
Tre­ne­re:
Jon Dags­land — 924 40 056 — jondagsland(at)gmail.com
Pål John­sen — 988 11 892 — pjo(at)live.no
Chris­ti­an Som­mer — 47399789 — christian27sommer@gmail.vom
Mix 6 år (født 2013)
Opp­mann: 
Ras­mus Osa­land —  402 23 133 — rasmusosaland(at)hotmail.com
Tre­ne­re:
Tri­ne Bak­ken Osa­land — 922 14 417 — trinebakken(at)yahoo.com
Hall­geir Gus­tav­sen — 451 01 337 — gustavsen@vecora.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *