Kon­takt oss / våre lag

Kon­takt sty­ret:

 • Erlend Fos­san — leder, post(at)broddhandball.no, leder(at)broddhandball.no (i perm­i­sjon)
 • Rodgeir Aane­sen  — nest­le­der og fun­ge­ren­de leder, rodgeir.aanesen(at)gmail.com
 • Arild Oanes — nest­le­der, arild.oanes(at)gmail.com
 • Gunn Jun­ker — kas­se­rer, kasserer(at)broddhandball.no, gjunker(at)online.no
 • Åsmund Ådn­øy- web/informasjon, webmaster(at)broddhandball.no
 • Erlend Fossan/Rodgeir Aanen­sen, sports­lig leder
 • Siri Peder­sen — dug­nads­an­svar­lig, zirip(at)hotmail.com
 • Per Egil Raug­stad — kiosk­an­svar­lig, peraug(at)gmail.com
 • Tomas Lar­sen — barne­idretts­an­svar­lig, tomaslar@online.no
 • Ådne Fiskå Sire­våg — mate­rial­for­val­ter, adne.sirevag(at)schibsted.no
 • Kris­ti­ne Auk­land — styre­med­lem, kristine.aukland(at)hotmail.com
 • Iren Høi­land — styre­med­lem, iren0099(at)gmail.com
 • Aage Ravn Thom­sen — dom­mer­kon­takt, aageravn(at)online.no

De fles­te av Brodds tre­nin­ger fore­går i Stor­haug­hal­len, se kart under.

Vår post­adres­se:
Brodd Hånd­ball­klubb
Stor­haug­hal­len
Søre Ramsvig­vei 30, 4015 Stav­an­ger

Brodd Hånd­balls orga­ni­sa­sjons­num­mer er 995838931.

Kon­takt­in­for­ma­sjon til de uli­ke lage­ne:

Herre­la­get
Oppmann/lagleder:
Kje­til Olav Lura — Mobil: 945 40 029 — kjetil30no(at)yahoo.no

Dame­la­get
Tre­ner:
Erlend Fos­san — Mobil: 915 13 583 — erlend(at)fossanmaskinservice.no

Oppmann/lagleder:
Iren Høi­land — Mobil: 915 54 702 -iren0099(at)gmail.com

Jen­ter 14 år (født 2004):
Opp­menn:
Unni Ber­land — 952 67 125 — unni.berland@gmail.com

Jen­ter 13 år (født 2005):
Tre­ne­re:
Rune Tende­nes-Kris­ti­an­sen — Mobil: 90774773 — Runetkristiansen(at)gmail.com
Tru­de Meland — Mobil: 48021983 — trudemeland(at)gmail.com

Oppmann/lagleder:
Anne-Tor­unn Het­land-Oanes — Anne.torunn.oanes(at)gmail.com

Jen­ter 11 år (født 2007)
Tre­ner:
Har­riet Haug — Mobil: 99021916 — teirrah(at)online.no

Oppmann/lagleder:
Kir­sti Nome – Mobil:92046527 – kirsti.nome(at)gmail.com

Jen­ter 10 år (født 2008)
Tre­ne­re:
Petter Stens­land — Mobil: 90523488 — petter.stensland(at)lyse.net
Nigel Marsh — Mobil: 47361524 — nigemarsh(at)gmail.com
Ragn­hild K Abra­ham­sen — ragnhild82(at)gmail.com

Lag­le­der:
Rik­ke Bruhn — Mobil: 47362403 — rikkebruhn(at)gmail.com

Mix 9 år (født 2009)
Opp­mann:

Ådne Fiskå — 464 12 984 — adne.sirevag(at)schibsted.no

Mix 8 år (født 2010)
Opp­mann:
Ani­ta Kal­tveit —980 76 387 — anitakaltveit(at)hotmail.com

Mini født 2012 og 2011:

Opp­mann:
Ras­mus Osa­land —  402 23 133 — rasmusosaland(at)hotmail.com

Tre­ne­re:
Siri Ham­mer — 909 92 098 — sirieshammer(at)gmail.com
Tor­kel Fan­drem — 90601481 — torkel_t_f(at)hotmail.com
Jan­ne Vink­ler Ras­mus­sen — 415 28 313 — jannevinklerrasmussen(at)gmail.com
Jon Dags­land — 924 40 056 — jondagsland(at)gmail.com
Pål John­sen — 988 11 892 — pjo(at)live.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *