Jen­ter 15 år (født 2004)

Tre­ne­re:
Mor­ten Sviland – Mobil: 952 76 691 – morten-sviland(at)lyse.net
Dag Huse­bø — Mobil: 475 10 826 — dag.husebo(at)uis.no
Tor­geir Høi­by Mot­land — 475 06 254 — torgeir.hm(at)lyse.net
Elsa Søy­land — 997 93 686 — elsa.soyland@safer.net

Opp­menn:
Unni Ber­land — 952 67 125 — unni.berland@gmail.com
Gunn Jun­ker — 993 15 675 — gjunker@online.no

Tre­nings­ti­der