Rekrut­te­rings­dag for 6- og 7‑åringer 23. august

Brodd sommeravslutning 2018

Tors­dag 23. august kl. 17.00 — 18.30 i Stor­haug­hal­len: Opp­start for nye lag for 1. og 2. klas­se — spil­le­re født i 2011 og 2012.

Pro­gram

Kort infor­ma­sjons­møte for nye spil­le­re og fore­sat­te kl. 17.00–17.30.
Prøve­tre­ning for 1. og 2. klas­sin­ger kl. 17.30–18.30

Tre­nings­ti­der for dis­se års­trin­ne­ne er hver tors­dag kl. 17.00

Bli tre­ner?

Har du som fore­satt spilt hånd­ball selv? Kan­skje du vil bli tre­ner for Brodd hånd­ball? Vi tren­ger tre­ne­re og opp­menn for 1. og 2. klasse.

Tre­ne­re får tre­ner­kurs. Vi abon­ne­rer på Learn Hånd­ball, en app/nettsted med ukent­li­ge tre­nings­tips til­pas­set alder. Ta kon­takt med leder@broddhandball.no eller kon­takt oss på rekrutteringsdagen.

Vel­kom­men til Brodd håndball!