Avrei­se og huske­lis­te til Trollcup

Det nær­mer seg Trollcup!
 
Vi blir i år totalt 80–85 spil­le­re og for­eld­re til sam­men som drar på tur til Kris­tian­sand for­delt på to bus­ser med mel­lom 48–50 seter.

Avrei­se Stavanger:

Opp­møte på par­ke­rings­plass uten­for Var­den kir­ke fre­dag 26.10.2018 kl 14:30 med avrei­se kl 15:00.
 

Retur fra Kristiansand:

Baga­sje blir hen­tet på sko­le 28.10.2018 kl 14:00. Retur kl 16:00 fra sko­le om ikke annet er avtalt.

For­de­ling i bussene:

Buss 1: J2007 og J2008 inklu­dert foreldre
Buss 2: J2004 og J2005 inklu­dert foreldre

Utkast til pakke­lis­te for turen:

  • Luft­ma­drass (gul­ve­ne er har­de og et tynt ligge­un­der­lag kan bli ube­ha­ge­lig å lig­ge på)
  • Sove­pose even­tu­elt dyne, pute og laken
  • Brodd-spil­ler­drakt, hånd­ball­sko, ball og even­tu­ell overtrekksdress
  • Mat­boks og drikkeflaske
  • Bag eller liten sekk for å ha med eks­tra tøy og mat på kamper
  • Bade­tøy for 2007/2008
  • Toa­lett­sa­ker og nød­ven­dig skiftetøy
Vi gle­der oss til tur!