Hent og betal lands­kamp-bil­let­te­ne man­dag 23. september

Alle som bestil­te bil­let­ter til lands­kam­pe­ne som spil­les kom­men­de uke, har fått det de bestilte.

Bil­let­te­ne må hen­tes og beta­les i Stor­haug­hal­len man­dag 23. sep­tem­ber mel­lom kl 17–18.

Beta­ling gjø­res via Vipps nr 128648 til Brodd­hånd­ball ved hen­ting av bil­let­ter. Pris per bil­lett er som tid­li­ge­re avtalt 100 kr.

(Hvis du er usik­ker på hvil­ke bil­let­ter du har bestilt, spør oss.)