Før­julst­hril­ler i Egersund

Brodd - Egersund 2019

Eger­sund — Brodd 17–14
J14
14. desem­ber 2019

Kledd i kle­de­lig advents­lil­la mønst­ret Brodds jen­ter 14 banen noen hånd­ball­kast unna jule­byen Eger­sunds pul­se­ren­de desemberkos.

Om det er tet­te for­hold i gløgg­strø­ket i Eger­sund på den­ne tida av året, var det san­ne­lig ikke mind­re tett mel­lom lage­ne i Espe­lands­hal­len. Den førs­te halv­an­nen omgan­gen var det ald­ri mer enn ett mål mel­lom lage­ne. Til slutt var det Eger­sund som kun­ne gle­de hjem­me­pub­li­kum­met med sei­er, ikke minst på grunn av seks straffe­kast.

Revan­sje­mu­lig­he­ten er hel­dig­vis ikke langt unna: 11. janu­ar kom­mer Eger­sund til Stor­haug­hal­len. Da reg­ner vi med at Brodd-kon­tin­gen­ten på tri­bu­nen tel­ler mer enn de to som ble med til Egersund.