Vel­kom­men til års­møte 12. mars

Det blir års­møte i Brodd hånd­ball­klubb tors­dag 12. mars klok­ken 19.00 i Stor­haug­hal­len.

For­slag som skal behand­les på års­mø­tet, må være sendt til sty­ret senest to uker før års­mø­tet. Full­sten­dig sak­lis­te og and­re nød­ven­di­ge saks­do­ku­men­ter med for­slag til års­mø­tet kom­mer senest én uke før års­mø­tet.

For mer om reg­le­ne for års­mø­tet, se Lov for Brodd Hånd­ball­klubb.

Forfatter: Åsmund Ådnøy

Web-ansvarlig for Brodd Håndballklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *