Hånd­ball­kam­per og corona­vi­ru­set

Brodd HK føl­ger Idretts­for­bun­dets råd når det gjel­der kam­per og tre­ning i for­bin­del­se med corono­vi­ru­set. Les mer på Hånd­ball­for­bun­dets hjem­me­si­der.

Hånd­ball­kam­pe­ne i regi av Nor­ges Hånd­ball­for­bund (NHF) og regio­ne­ne gjen­nom­fø­res p.t. som nor­malt. NHF føl­ger imid­ler­tid situa­sjo­nen nøye, og det vil kun­ne kom­me and­re ret­nings­lin­jer der­som for­hol­de­ne end­rer seg.”

Forfatter: Åsmund Ådnøy

Web-ansvarlig for Brodd Håndballklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *