Mini­tur­ne­ring i Stor­haug­hal­len 21. mars avlyst

StorhaughallenMini­tur­ne­ring som skul­le vært spilt 21. mars i Stor­haug­hal­len avly­ses på grunn av smitte­ri­si­ko. Avgjø­rel­sen er tatt i sam­råd med bered­skaps­av­de­lin­gen i Stav­an­ger kommune.

Til­sva­ren­de tur­ne­ring 15. mars i Yng­linge­hal­len for 2012 der KFUM er arran­gør, er også avlyst.

Forfatter: Åsmund Ådnøy

Web-ansvarlig for Brodd Håndballklubb.