Bli med på Troll­cup i Kris­tian­sand

Troll­cup spil­les 24.–25. okto­ber i Kris­tian­sand. Det­te er den årli­ge fel­les­tu­ren hvor vi plan­leg­ger å rei­se sam­let i buss, hvis for­hol­de­ne til­la­ter det­te.

Over­nat­ting blir på sko­le i Kris­tian­sand, og vi har tid­li­ge­re over­nat­tet på Lovi­sen­lund sko­le som lig­ger sen­tralt i for­hold til idretts­hal­ler og sen­trum.

Vi opp­ford­rer tre­ne­re og opp­menn til å dis­ku­te­re påmel­ding. Opp­mann mel­der på lag her.

Frist for påmel­ding er 1. okto­ber.

Forfatter: Åsmund Ådnøy

Sitter i styret for Brodd håndball for J2005-laget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *