Hånd­ball er gøy!

Går du i 1. eller 2. klasse?

Har du lyst å bli hånd­ball­spil­ler i Brodd?
Bli med på en prøve­tre­ning vel!
Vi tre­ner hver tors­dag kl. 17–18 i Storhaughallen

Kom inn­om eller ta kon­takt med:
1 klas­se: Anne Berit, tlf. 404 79 693, anbeber@hotmail.co
2 klas­se: Stef­fen, tlf. 957 59 723, steffis@gmail.com

www.broddhandball.no 
Facebook@broddhandball