Chris­ti­an Lockert-Han­sen tar over som ny styre­le­der i Brodd håndballklubb

Chris­ti­an Lockert-Han­sen tar over som ny styreleder. 

Tid­li­ge­re leder Rodgeir Aane­sen går over i rol­len som nestleder.

I til­legg har de et solid sty­re  bak seg.

Brodd hånd­ball­klubb tak­ker mate­rial­for­val­ter Eli­sa­beth Bjel­land og kas­se­rer Gunn Jun­ker for solid inn­sats i sty­ret i klubben.

Elisabeth Bjelland Gunn Junker

Rodgeir  — Eli­sa­beth                       Rodgeir  —    Gunn

Lyk­ke til med sesongen!

Les pro­to­koll fra årsmøtet

Forfatter: Rodgeir Aanensen

Leder for Brodd håndballklubb.