Som­mer­av­slut­ning 9. juni kl 17–19

Vel­kom­men til som­mer­av­slut­ning med pre­mie­ut­de­ling tors­dag 9. juni kl 17–19 i Stor­haug­hal­len.  Etter pre­mie­ut­de­lin­gen vil det bli mulig­het til å ta lag­bil­de før det blir ser­ve­ring av pøl­ser og is.

Møt opp i Brodd hån­ball­klubb spilled­rakt i grønn farge!

Forfatter: Rodgeir Aanensen

Leder for Brodd håndballklubb.