Ny kamp for dame­la­get + serie­åp­ning jen­ter 12

Helg, lør­dag og ny kamp for dame­la­get. Etter for­ri­ge helgs utklas­sing står Hav­ørn 2 for tur. Kam­pen star­ter alle­re­de 11:40, men fort­satt tid til en god fro­kost og vel så det før du kom­mer deg ned i hal­len å støt­ter dame­ne til en ny seier!

Hoved­tre­ner Kris­ti­an Vig­re­stad mel­der om skade­fri tropp og en topp moti­vert gjeng! Det ven­tes en tøff kamp så det­te kan bli spen­nen­de. Kom i hallen!

Klok­ken 14.00 tar Brodds jen­ter 12 i mot Hund­våg 4 til serie­åp­ning hvor blant annet for­ri­ge helg topp­sco­rer Elen Maria fin­ner sted på tre­ner­ben­ken.  Få med deg den kam­pen også!

Stor­sei­er i serie­åp­nin­gen for damelaget

Det ble stor­sei­er for dame­la­get i sesong­pre­mi­er da Tasta­var­den 2 ble slått med sif­re­ne 27–16. Etter en noe jevn start dro Brodd i fra og vant til slutt med 11 mål med god støt­te fra de ca 100 frem­møt­te i hal­len. Elen Maria ble kam­pens topp­sco­rer med 9 mål.

Hoved­tre­ner Kris­ti­an Vig­re­stad var vel­dig for­nøyd med lagets pre­sta­sjon i både for­svar og angrep.

Det ble noe jev­ne­re da jen­ter 13 møt­te Sta­al Jørpe­land i en kamp som end­te 14–14.

Takk til alle frem­møte og vel­kom­men igjen!

Serie­åp­ning for Brodds dame­lag + serie­kamp for jen­ter 13

Først­kom­men­de lør­dag 24.09.22 går start­skud­det for Brodds dame­lag som åpner med hjem­me­kamp mot Tasta­var­den (2) kl.14.00 i Stor­haug­hal­len. Vi opp­ford­rer alle Brodds med­lem­mer om å kom­me i hal­len å heie dame­ne frem til sei­er i årets førs­te kamp. Ta gjer­ne med en venn og to, minst! 🙂

Laget er for­ster­ket foran årets sesong og hoved­tre­ner Kris­ti­an Vig­re­stad har satt som mål om at laget skal ryk­ke opp til 4.divisjon. Det­te kan med and­re ord bli en meget spen­nen­de sesong!

Ryk­te­ne vil ha det til at dame­la­get ser­ve­rer vaf­ler og kaf­fe fra et selv­for­synt bord mot et mind­re Vippskrav.

Og for de som vil se mer god hånd­ball så er det bare å bli igjen i hal­len! Klok­ken 16.00 spil­ler nem­lig våre unge, loven­de og fremad­stor­men­de jen­ter 13 kamp mot Sta­al Jørpe­land. Jen­ter 13 åpnet seson­gen for­ri­ge helg med å slå Sola 3 i Åsen­hal­len 13–11!

Kom i hal­len og sørg for at både dame­ne og jen­te­ne får god støt­te fra tribunen 🙂

Se også arran­ge­ment på vår facebookside

https://www.facebook.com/BroddHaandball

https://www.facebook.com/events/837400357420277/