Serie­åp­ning for Brodds dame­lag + serie­kamp for jen­ter 13

Først­kom­men­de lør­dag 24.09.22 går start­skud­det for Brodds dame­lag som åpner med hjem­me­kamp mot Tasta­var­den (2) kl.14.00 i Stor­haug­hal­len. Vi opp­ford­rer alle Brodds med­lem­mer om å kom­me i hal­len å heie dame­ne frem til sei­er i årets førs­te kamp. Ta gjer­ne med en venn og to, minst! 🙂

Laget er for­ster­ket foran årets sesong og hoved­tre­ner Kris­ti­an Vig­re­stad har satt som mål om at laget skal ryk­ke opp til 4.divisjon. Det­te kan med and­re ord bli en meget spen­nen­de sesong!

Ryk­te­ne vil ha det til at dame­la­get ser­ve­rer vaf­ler og kaf­fe fra et selv­for­synt bord mot et mind­re Vippskrav.

Og for de som vil se mer god hånd­ball så er det bare å bli igjen i hal­len! Klok­ken 16.00 spil­ler nem­lig våre unge, loven­de og fremad­stor­men­de jen­ter 13 kamp mot Sta­al Jørpe­land. Jen­ter 13 åpnet seson­gen for­ri­ge helg med å slå Sola 3 i Åsen­hal­len 13–11!

Kom i hal­len og sørg for at både dame­ne og jen­te­ne får god støt­te fra tribunen 🙂

Se også arran­ge­ment på vår facebookside

https://www.facebook.com/BroddHaandball

https://www.facebook.com/events/837400357420277/