Jenter/gutter 2012 og 2013

Opp­mann 2012 :
2012 Kjer­sti Sør­heg­ge — 481 09 397 — kjersti.sorhegge(at)gmail.com

Tre­ne­re 2012:
Jon Dags­land — 924 40 056 — jondagsland(at)gmail.com
Chris­ti­an Som­mer — 473 99 789 — christian27sommer(at)gmail.com

Tre­nings­ti­der

Tre­ne­re 2013: 
Hall­geir Gus­tav­sen — 451 01 337 — hallgeir@vvecora.no
Ron­ny Han­sen — 93212955 — Ronny@kai-hansen.no
Tri­ne Bak­ken Osa­land — 92214417 — trinebakken@yahoo.com

Oppmann:2013:
Stef­fen Tor­stein­bø — 957 59 723 — steffis@gmail.com