Gut­ter 11 år (født 2009)

Opp­mann
Odd­leiv Vik — 99 505 960 —  oddleiv.vik@lyse.net

Tre­ner
Glen Lam­berts­øy 93 634 377 — glen@emblabunader.no

Tre­nings­ti­der