Mini 2014, 2015 og 2016

Mini født 2014, 2015 og 2016:

Tre­ner 2014
Mari Flø­nes — 986 42 648 — mariflones(at)gmail.com
Pier­re-Marie Le Dantec

Opp­mann 2014
Tryg­ve Aas­lid — 98886775 — taa@novaform.no

Tre­ner 2015
The­re­se Sahr — 930 24 884 — therese.sahr(at)gmail.com
Ole Mar­tin Vos­ter — omvoster(at)hotmail.com
Maren Son­ge Møl­ler — mobil 90926839 — maren.songe-moller@stavanger.kommune.no

Tre­ner 2016
Mads Hen­rik Idland — 92217042 — madsidl@online.no
Chris­to­pher Ben­nett — 93487340 — christopherbennett@email.com

           

Tre­nings­ti­der