Slik blir du medlem

Har du eller bar­net ditt lyst å spil­le hånd­ball i Brodd? Så kjekt!

Slik går du fram:

  1. Finn laget som pas­ser. Spil­ler­ne er delt inn etter fød­sels­år. Du fin­ner kon­takt­in­for­ma­sjon til de uli­ke lage­ne på den­ne siden. Ta kon­takt med opp­mann eller lag­le­der for det aktu­el­le laget, som kan sva­re på dine spørsmål.
  2. Tre­nings­ti­de­ne for hvert lag fin­ner du på den­ne siden.
  3. Alle spil­le­re må mel­de seg inn i klub­ben. Vi bru­ker Min Idrett, som er idretts­for­bun­dets med­lems­sys­tem. Hvis du ikke har bru­ker­kon­to her fra før, må du opp­ret­te det. Følg instruk­sjo­ne­ne, og meld deg inn i Brodd Hånd­ball­klubb fra Min Idrett.
  4. Påmel­din­gen er fer­dig! Med­lems­kon­tin­gen­ten sen­des ut hver høst.

Vel­kom­men i Brodd Håndballklubb!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.