Års­mø­tet er utsatt inn­til vide­re

Myn­dig­he­te­ne har inn­ført stren­ge­re til­tak for å hind­re mer spred­ning av smit­te. Det er i den for­bin­del­se natur­lig at Brodd hånd­ball­klubb føl­ger opp og utset­ter års­mø­tet.

Ny inn­kal­ling vil bli sendt ut når situa­sjo­nen er mer over­sikt­lig.

For mer om reg­le­ne for års­mø­tet, se Lov for Brodd Hånd­ball­klubb.