Inkludering

Alle mennesker har rett til et organisert og tilrettelagt tilbud i fritiden, i sitt eget lokalmiljø!

InkluderingAlle mennesker har rett til et organisert og tilrettelagt tilbud i fritiden, i sitt eget lokalmiljø!

Enkeltgrupper, som funksjonshemmede, etniske minoriteter og personer med ulik seksuell orientering, trenger fortsatt litt ekstra oppmerksomhet for å få et godt nok tilbud.
For å ivareta dette arbeidet har NHF opprettet egne ressursgrupper, som tar seg av organisering og aktivitet for disse gruppene. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt tilbud i sin lokale håndballklubb.

Norges Håndballforbund er inndelt i 6 regioner, som er ansvarlig for all aktivitet i sin region. Sentralleddet i samarbeid med regionene, skal til enhver tid gi hjelp og støtte til klubber som ønsker å gi et ekstraordinært tilbud til utøvere i sin klubb.
NHF sentralt har en egen prosjektleder, som sammen med sentrale ressursgrupper og ansatte/tillitsvalgte i regionene, skal sørge for at det til enhver tid er fokus på det samfunnsansvaret norsk håndball har.

Brodd ønsker at alle barn, unge og voksne skal få mulighet til å oppleve idrettsglede/ håndballglede.

Fargerik Håndball handler om at alle som vil skal kunne delta i håndballaktiviteter uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, kjønn, økonomi og erfaring.

Dette er en enkel veileder som skal hjelpe håndballklubbene til å inkludere alle som ønsker å spille håndball og/eller engasjere seg håndballklubben. Vi mener at deltakelse i fritidssamfunnet og i idretten vil bidra til glede, fysisk aktivitet, sosial tilhørighet, og forhindre utenforskap.Det er en utfordring for oss at mange, og spesielt mange barn og unge med innvandrerbakgrunn ikke deltar i idrettsaktivitet.

Tips til deg som foreldre

Innmelding: Alle som kommer på trening må melde seg inn via minidrett. Dette for å ha oversikt. Men også pga forsikringer dersom noe skulle skje på trening. Medlemskontigent kan du se her: Medlemskontigent

Gå inn på https://medlemskap.nif.no/

Søk etter og velg Brodd håndballklubb.

Lag ny bruker eller logg inn med eksisterende bruker.

Velg barnet mitt skal bli medlem.

Følg videre instruksjoner.

Ta kontakt om noe skulle være uklart eller om du trenger hjelp.

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!
Barn i Brodd—

Hva bør du gjøre nå?

Hva er prosessen?

Hvor begynner vi?

Innmelding
Alle som kommer på trening må melde seg inn via minidrett. Dette for å ha oversikt. Men også pga forsikringer dersom noe skulle skje på trening.
Velg barnet mitt skal bli medlem.
Velg å melde inn barnet ditt
Spond
Brodd Håndball bruker Spond som foretrukken informasjonsplattform, og det er forventet at du som forelder laster ned appen og holder deg informert.
Åpen hall
Vi har også ansvar for kiosk i åpen hall 2 kvelder i året. Dette består av å være i kiosken en kveld.
Logg inn
Lag ny bruker eller logg inn med eksisterende bruker.
Følg videre instruksjoner
Ta kontakt om noe skulle være uklart eller om du trenger hjelp.
Dugnad
Dugnaden er veldig viktig for å holde medlemskontigent nede, og for å bidra til penger til lagkassen. Det er forventet at foreldre bidrar på dugnad.

Formål

Brodd Håndballklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive håndball organisert i Norges Håndballforbund og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for barn, ungdom og voksne på Storhaug.

Det sportslige arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!
Gå til toppen