Financial stability for all

Generally, wealth is generated through investment in companies, rather than cash in the bank. A private individual or group of people can own shares in a company. A company is either owned publicly (anyone can buy/sell the shares via the stock market), or privately (you must have expressed permission to own the shares).

Unlike the public or "listed" stock markets, the private "unlisted" market is opaque, complex and inaccessible - not to mention its profits are reserved for the select few who can afford to dominate it.

We believe that has to change. Everybody, regardless of background and education, is worthy of financial stability and bringing the unlisted market out of the shadows is the way to achieve it.

Find out how

We need you

Making wealth generation accessible to everyone is a big task. A huge one in-fact; so big we can't do it alone.

Whether you own a company looking to source funding or better motivate those that work for you; or an investor looking to identify new opportunities or better manage the ones you already have, Unlisted needs you. Private companies and investors have to work together to bring wealth down from the top and limit the acceleration of the equality gap.

By joining the Unlisted revolution, you'll be building a better financial future not only for yourself and those around you, but for those that take over your wealth later on. Because true wealth lasts longer than one lifetime.

Join the Unlisted revolution

Munio comes with a range of pre-design content blocks and components

No items found.

Free

Forever free

Start creating with Munio without paying a penny!

1 Brands

1 Users

Webflow hosting

Form submissions

CMS items

Try Munio for Free
View plan comparison →

Årshjul

- en huskeliste for styret og ansatte i klubben

Denne planen er ment som et arbeidsverktøy, og en huskeliste til bruk for styret og ansatte i klubben. Her finner du informasjon om hva som er viktig å huske på måned for måned gjennom hele sesongen.

Mai

Rema 1000 Håndballskole: Søknad for å bli arrangør for håndballskole i høstferien starter i midten av mai.

Viktige datoer:

1.mai: frist for påmelding av dommere

1.mai: frist for påmelding av lag

1.mai: frist for søknad om partnerklubbsamarbeid

15. mai: Søknadsfrist for å arrangere barnehåndballturneringer

Oppstart Beachserien

Håndballting/Regionsting

Juni

Viktige datoer:

1.juni: Frist for gebyrfri trekking av lag.

1.juni Frist for dommere til å akseptere dommerpåmeldingen

30.juni: Betalingsfrist for 1.termin av serieavgiften.

Oppstartsmøte for barnehåndballarrangører

I juni annet hvert år (oddetall) holdes det obligatoriske oppstartsmøter for alle klubber som skal arrangere barnehåndballturneringer. Minimum to personer, fortrinnsvis arrangementsansvarlig og barnekamplederansvarlig, har pliktig oppmøte.

August

Viktige datoer:

Fri omberamming: Ca. 20 august. (Varierer fra sesong til sesong)

20.aug: Frist for søknad om sammensatte lag

1.sep: Frist for betaling av lisens

Politiattest

Husk å oppnevne en i styret som er ansvarlig for å avkreve politiattester fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemning. Se mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Obligatoriske dommermøter

I denne perioden blir det arrangert obligatoriske dommermøter for alle dommere i regionsserien. Her er det viktig at alle dommere møter opp.

Dommermøtene blir arrangert på ulike steder i regionen, og Kick-Off er en av disse møteplassene. Invitasjon til Kick-Off blir sendt ut fra regionen før sommeren.

Dommerdagbok

Den enkelte dommer vil finne informasjon om sin dommerdagbok på vår hjemmeside Dommer i Sør og i TA

Det skjer stadig omberamming av kamptidspunkter. Derfor er det veldig viktig at dommerne sjekker dommerdagboken ofte. Man er selv ansvarlig for å melde fra om eventuelle kollisjoner som følge av omberamminger. Minner om forfallsfristen som er 10 dager.

Utviklingsgrupper

Talentfulle dommere kalles inn til samlinger flere ganger i løpet av sesongen. Dersom dommerne selv spiller på et lag, og tidspunktene for samling og kamp skulle kollidere, kan det søkes omberamming av kampen gebyrfritt. Dette må selvfølgelig gjøres i god tid, og gjerne umiddelbart når dommerne kalles inn.

GTP (General Terminplan)

GTP er en oversikt over alle aktiviteter som organiseres av sentralleddet i Norges Håndballforbund. GTP’en kan du finne her.

Klubbens kamper

Klubbens kamper kan sorteres på bane, klubb og arrangør. I klubbsøket kan man også velge hvilke lags kamper man ønsker å se, samt at man i alle søkemulighetene kan skrive ut kamprapporter bolkevis. Kampene finner du her https://www.handball.no/system/kamper/

Banedagboka

Banedagboka er et viktig verktøy for arrangementansvarlig. Denne finner du på https://www.handball.no/system/banedagbok/

Arrangement

Vaktlister for arrangement ferdigstilles og publiseres til lagene. Bruk banedagboka, og ikke arrangørdagboka til vaktlistene, da det hender at kamper ligger uten tildelt arrangør!

Arrangørkorpset bør drilles i:

-          Fair Play Vertens oppgaver

-          Bruk av klokke

-          Bruk av høyttaler

-          Føring av kamprapporter Live

-          Dommerutbetaling

Utdanning

Gjennomgang av kursaktiviteten for klubbens trenere/dommere og ledere. Utdanningskontakt/dommerkontakt bør vurdere klubbens behov for utdanning/utvikling den kommende sesongen. Det kan også være en fordel å planlegge enda en sesong framover.
Kontaktperson i Region Sør er Marte Smistad for trenerutdanning og Bjørn Hagberg for dommerutdanning.
Meld inn behov for kurs til utdanning.rsn@handball.no


Lisens

Husk fristen for betaling av lisens 1.september!

Det er lisensplikt for

-          alle spillere f.o.m. 01.01 det året de fyller 13 år

-          alle påmeldte dommere

-          alle ledere som sitter på benken i NHFs kamptilbud.

Det er viktig at dommere/trenere/oppmenn er orientert om dette.

Lisensen finner man på Min Idrett https://minidrett.nif.no/#

Klubbens e-post

Forut for hver sesong, og ved evt endringer på styret i klubben må klubben logge seg inn og administrere videresending av e-post.

Den beste måten å filtrere vekk uønsket e-post og få rett info til rett person kjappest mulig er å sette opp videresending. Brukerveiledning finnes her https://www.handball.no/regioner/region-sor/praktisk-info/palogging/klubbens-e-post/

Region Sør kan bistå dere med dette ved spørsmål.  Med ujevne mellomrom må klubben logge seg inn og slette gammel e-post, spam, sendte elementer etc. Videresendinger stopper opp i det momentet mailboksen er full.

Utstyr

Materialforvalteren bør ha alle drakter og annet utstyr klart.

Skoleturneringer

For på en best mulig måte å kunne rekruttere nye spillere etter skoleturneringene ber vi alle klubber sende oss treningstidene til klubbens lag i G/J 9-10-11-12.
Kontaktperson i Region Sør er Anine H Olsen
Tidene meldes til utdanning.rsn@handball.no

Annet

-          Sjekk klubbtilhørigheten til nye spillere.

-          Siste gjennomgang av lag/trenere/oppmenn og dommere i klubben. Innkall til orienteringsmøte med disse.

Trenere/oppmenn/tillitsvalgte registreres i TA/SA

September

Viktige datoer:

1.sep: frist for betaling av lisens

Skoleturnering

7.sep: frist for påmelding til Skoleturneringer 5.-7.trinn

Fylkesmesterskap

21.sep: frist for påmelding til Fylkesmesterskap 8.-10.trinn

Mer info om Skoleturneringer og Fylkesmesterskap finnes her;

https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/andre-tilbud/skolehandball/#Ungdomsskole_-_Regionsmesterskap

Barnehåndball

De første turneringene er rett rundt hjørnet. Datoer, haller og arrangører for hele sesongen ligger ute på barnehåndballsidene våre  https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/barn-6-12/Barnehandballturneringer/

Påmelding til turneringene skjer via TA (Turnerings Admin). For mer utfyllende info se Påmelding på barnehåndballsidene.

Dommerutgifter

Fra sesongen 20/21 ble levering av dommerregniner flyttet fra TA til Idrettsoppgjør. Dommere leverer nå regning i Idrettsoppgjør i etterkant av oppdrag på regionsnivå. Leder ,kampansvarlig i klubb og godkjenner idrettsoppgjør har tilgang til disse der.

Tillitsvalgte

Alle tillitsvalgte i styret og utøverapparatet bør nå få navne- og adresselister, dommerlister, oversikt over treningstider m.m. Husk å registrere navn og kontaktinfo på alle som har en funksjon i klubben (styret, trenere, dommere osv) via SportsAdmin. (SA).

Klubben bør holde et internt møte med trenere og dommere.

Før seriestart

Sjekk at alle utvalg og grupper er i gang, og at alt fungerer.

Husk:

-          Dommerkontakt

-          Utdanningskontakt

-          Fair Play ansvarlige

-          Arrangementsgruppe

-          Etc.

Annet

-          Inviter foreldregruppene for hvert lag til et info-/planleggingsmøte (hver for seg?). Hva kan foreldrene bidra med for klubben?

-          Lag en møteplan for hele eller halve sesongen. Leder i håndballstyret har ansvaret for dette.

September/Oktober

Rema 1000 Håndballskole

I høstferien arrangeres Rema 1000 Håndballskole hos de klubbene som har fått tildelt dette.

Dommerkontaktmøte

Det blir gjennomført obligatorisk dommerkontaktmøte på ulike steder i regionen. Dette møtet er en viktig møteplass for erfaringsutveksling, ny informasjon og tips til organisering av dommerarbeid i klubb.

Invitasjon sendes direkte til dommerkontakter og ligger ute på Dommer i Sør.

November

Rema 1000 Håndballskole: Søknad for å bli arrangør av håndballskole i vinterferien åpner i slutten av November.

Viktige datoer:

15.nov: betalingsfrist for 2.termin av serieavgiften.

15.nov: Påmeldingsfrist for nye lag eller endring av nivå.

15.nov: Innmeldingsfrist til regionskontoret med ønske om trenerutdanning i klubb etter nyttår.

Årets temakonferanse

Finner sted i november, se informasjon på www.handball.no/rsn

Lisens 13-åringer

Alle spillere som fyller 13 år etter 01.01 det påfølgende året, må registreres via SportsAdmin (SA). Klubbene må opprette lisensene i SA og spillerne vil få de i Min Idrett.

Desember

Viktige datoer:

Rema 1000 Håndballskole: Dato for søknadsfrist varierer for de klubbene som ønsker å arrangere i vinterferien.

31.des: betalingsfrist lisens for de som fyller 13 år etter 01.01.

Denne måneden er flott å bruke til ekstra sosiale tiltak ved for eksempel hjemmekamper og arrangementer i hallen – det skaper stemning!

Januar

Viktige datoer:

1.jan: Frist for betaling av lisens for spillere som fyller 13 år

Klubbens e-post

Nå kan det igjen være lurt å slette spam og gammel post på klubbens offisielle e-post, for å unngå at innboksen blir så full at ny post ikke kommer gjennom.

Trenere

Tid for å gjøre avtaler med trenere for neste sesong. Ha gjerne et trener-/oppmannsmøte.

Utdanning

Gjennomgang av kursaktiviteten for klubbens trenere/dommere og ledere. Utdanningskontakt/dommerkontakt bør vurdere klubbens behov for utdanning/utvikling den kommende sesongen. Det kan også være en fordel å planlegge enda en sesong framover.
Kontaktperson i Region Sør er Marte Smistad for trenerutdanning og Bjørn Hagber for dommerutdanning.
Meld inn behov for kurs til  utdanning.rsn@handball.no

Februar

Viktige datoer:

14. feb. 23:59: frist for endring av klubbtilhørighet

15.feb: frist for bruk av vegringsretten

28.feb: betalingsfrist for 3. termin av serieavgiften

Rema 1000

Rema 1000 Håndballskole arrangeres i vinterferien hos de klubbene som har fått tildelt dette.

Mars

Infomøter

Regionen oppfordrer alle klubber til å delta på Infomøte om kommende sesong. Infomøtene er en viktig møteplass for ansatte i regionen og de engasjerte i våre klubber.

Møtene settes opp flere steder i regionen og gjennomføres i løpet av mars måned.

Oppdatering av funskjoner og verv i SA

Etter at det har vært årsmøte i klubben, er det viktig at nye personer i styret registreres i SportsAdmin. (SA).

Påmelding til beachserien

Påmeldingen til årets beachsesong åpner.

Viktig å følge med på våre nettsider for endelig påmeldingsfrist.

Her det viktig at klubbene også tar en prat med dommerne i egen klubb, kanskje noen av disse vil dømme i regional serie?

I såfall er det tiden for å organisere eller melde de på dommerutdanning i beachhåndballen, mer informasjon om utdanning se våre nettsider.

Dommerkontaktmøte

I denne perioden arrangerer vi obligatoriske dommerkontaktmøter rundt om i regionen. På dette møtet vil vi ha ekstra fokus på å kikke mot neste sesong og følgende oppgaver er viktig å ha kontroll på:

- Snakk med dommerne i din klubb om de skal dømme neste sesong eller ikke. Kanskje de har lyst til å dømme beachhåndball?

- Meld på dommerne til ny sesong når påmeldingen åpner 01.04

- Fristen for å melde på dommere til ny sesong er 01.05

- Pass på at dommerne godkjenner påmeldingen innen fristen 01.06

- Annen relevant informasjon.

April

Viktige datoer:

30 april: Frist for å registrere medlemmer inn til NIF (Idrettsregistreringen)

1.mai: frist for påmelding av dommere

1.mai: frist for påmelding av lag

1.mai: frist for søknad om partnerklubbsamarbeid

Påmelding neste sesong

Gjennomgang av alle lag i klubben for påmelding til neste sesong. Gjør en nøye vurdering av hvert enkelt lag før påmelding, slik at laget blir meldt på riktig nivå, og for å finne ut om spillerstallen er stor nok. Gjør dette i samarbeid med trener og evt sportslig leder/utvalg.

Husk muligheten for sammensatte lag!

Påmelding av dommere. Husk å ta en samtale med dommerne i din klubb i forkant.

Spilletillatelse i utlandet

Det må sendes inn søknad til Region Sør for lag som skal spill i utlandet. Eget skjema brukes, og må signeres av leder i håndballgruppa.

Påmelding til NHFs aktiviteter

Disse påmeldingene finner du i TurneringsAdmin. (TA):

-          NM Senior

-          NM Junior

-          Landserie 18 år

-         Interregionale serie 16 år

Idrettsregistreringen

Antall medlemmer i klubben skal registreres i Idrettsregistreringen med klubbens aktivitetstall. Post om dette kommer fra Norges Idrettsforbund, og registreringen skjer kun via Internett. Se også https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/

Fully Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100+ Components

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Infinite Posibilites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ecommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ecommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ecommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

go  top