Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!

Oppmann er lagets kontaktperson.

Oppmann er ansvarlig for alle utøveres trivsel. Alle alderstrinn skal ha minst en hovedoppmann (heretter kalt oppmann). Dersom flere lag er påmeldt i serien, oppnevnes det i tillegg en kampoppmann per lag.

Oppmann må være medlem i Brodd Håndball
Oppmann vil få refundert treningsavgiften for det barnet man er oppmann for.
Det gis refusjon for en oppmann per lag.
Dersom to eller flere deler på rollen, må man gjøre opp seg imellom.

Møter og informasjon
Oppmann deltar på minimum to oppmannsmøter i Brodd Håndball hver sesong, og før øvrig ved behov.

Oppmann sørger for god kontakt mellom spillerne, trenere og foreldre. Oppmann arrangerer foreldremøte ved oppstart ved hver sesong i samarbeid med trener, og for øvrig ved behov.

Oppmann videreformidler beskjeder og informasjon fra styret til spillere og foresatte.

Oppmann har oversikt over sesongens treninger og kamper, og sørger for at spillere og foreldre får nødvendig informasjon.

Oppmann setter opp kjørelister for lagets bortekamper, eller blir enige om andre ordninger for å få alle spillere til kamp.

Medlemskap, overganger og lisenser
Medlemskap, overganger og lisenser må være i orden før en utøver kan spille kamp.

Oppmann tar imot og følger opp nye spillere.
Oppmann bistår med innmelding i klubben en måned etter at en spiller har begynt å trene med laget.
Innmelding gjøres via MinIdrett.

Utstyr og draktsett
Lagets utstyr
Alle lag tildeles en oppmannsbag med klubbens logo som skal brukes på kamper/cuper.

Av praktiske grunner kan det være aktuelt med flere oppmannsbager til trening.

Oppmann har til enhver tid oversikt over lagets utstyr (teip, isposer, kjegler, overtrekk, pumper og førstehjelpskrin).

Alle lag til og med jenter 10 tildeles et ballnett med 10 baller

Oppmann kontakter materialforvalter ved behov for supplering

Drakter
Oppmann har ansvar for administrering av draktsettene. Draktene er ikke personlige og lånes ut til utøverne.

Oppmann informerer spillere og foreldre om at drakter kun benyttes til kamp eller til representasjon.

Forslag til av administrering av drakter:

Foreldre signerer for at drakt er mottatt ved sesongstart. Oppmann signerer for innlevert drakt ved sesongslutt


Oppmann registrerer skader som oppstår under trening i eget skjema (se oppmannsperm)

Oppmann bistår trener med å arrangere treningskamper


Kommunikasjon mellom lagleder, trener, medlemmer og foreldre.

Appen Spond fungerer godt for kommunikasjon mot lagets spillere/foresatte. Spond finnes som app for Android/iOS og web.

Inviter til trening, kamper og andre aktiviteter

Tilpass arrangementer til dine behov, og få full oversikt over hvem som kan delta og hvem som ikke har svart.

Informasjon

Nyttige lenker til lover, regler og informasjonssider
Norges håndballforbund (NHF): https://www.handball.no/
NHF, region SørVest: https://www.handball.no/regioner/region-sorvest/
Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/

MinIdrett er utøverens personlige portal for håndtering av medlemskap, lisenser, betalinger mv.: https://minidrett.nif.no/
TurneringsAdmin (TA) er en løsning for kamp- og turneringsadministrasjon: https://ta.nif.no/

Sosial profil
Brodd Håndball ønsker å ha en sosial profil som gjør at alle skal ha råd til å spille håndball uavhengig av økonomi. Vi vet allikevel at flere faller utenfor nettopp på grunn av dette.

Styret har derfor fremforhandlet utstyrspakker som skal benyttes til slike formål. Styret har også anledning til å vurdere justert treningskontingent for barn og unge som er i faresonen.

Ved mistanke om at en utøver står i fare for å falle utenfor eller slutte av økonomiske årsaker, tar oppmann kontakt med klubbens sekretær. I fellesskap planlegges aktuelle hjelpetiltak. Sakene unntas offentlighet.

Kamper
Oppmann deltar på alle lagets kamper. Alternativt kan kampoppmann benyttes ved behov

Før kampen skal oppmann registrere kampens spillerstall i Min Håndball eller TA. Fristen er fredag før klokken 12.00 for helgekamper eller før klokken 18.00 dagen før en ukedagskamp.

Oppmann registrerer skader som oppstår under kamp i kamprapporten

Oppmann har gjort seg kjent med omberammingsreglene og foretar eventuelle omberamminger av kamper for laget. Omberamming av kamper skal i hovedsak grad gjøres innenfor de «frie» omberammingsperiodene (juni og desember).

Fra det året de fyller 11 år kan de få delta på cup i Norden, jf. Bestemmelser om barneidrett.

Oppmann eller ansvarlig voksenperson kan ikke forlate laget når det er på reise uten at dette er avklart på forhånd.


Arrangementer
Oppmann bistår Sportslig og Arrangement ved planlegging og gjennomføring av arrangement.

Skaff deg spond

Hvordan planlegge treningen?

Det har vært tradisjon å reise på TrollCup i Kristiansand i mange år fra 10 år. Alle lag kan melde seg på passende cuper. Klubben betaler generelt påmeldingsavgift. Det enkelt lag betaler deltageravgift. Alle lag har en lagkasse som kan benyttes til dette. Kontakt økonomiansvarlig i klubben for informasjon om lagkassen.Klubben som arangerer kampene må ordne dommere til de kampene som skal gå i egen hall.- avklar det med styre.‍

Hjelpesider

Oppmann - oppgaver og ansvar

Som oppmann er du en del av lagledelsen sammen med trenere. Du er ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget, men bør også bistå trener med den sportslige driften ved behov.

Oppmann er lagets organisatoriske bindeledd til andre deler av klubben.

Ved sesongstart

 • Få inn oversikt over spillernes navn, adresse, mail, telefon og fødselsdato. Er spillerne under 18 år må en ha kontaktinformasjon til foreldre/foresatte. Det er svært viktig at en prioriterer dette ved oppstart. Listene leveres til medlemsansvarlig og lisensansvarlig i Håndballgruppa. Spillere i serie legges inn i lagsoversikten i Turneringsadmin (TA)
 • Ansvarlig for lagets drakter og annet klubbutstyr som laget besitter. Kampdrakt skal aldri brukes på trening, og skal alltid brukes korrekt på kamp. Trener/oppmann/lagleder som er rundt benken, skal i kampsammenheng alltid være korrekt antrukket i IIL sin overtrekksdress/t-skjorte. Hver spiller tar vare på og er ansvarlig for sin utdelte kampdrakt.
 • Få en god dialog mellom foreldre/foresatte og laget og være bindeledd mellom disse.
 • Sammen med trener gjennomføre foreldremøter minimum to ganger per år, fortrinnsvis høst og vår. (Ved oppstart og ved planlegging av ny sesong).

Gjennom sesongen

 • Hjelpe med å skaffe folk til dugnader
 • Registrere nye spillere kontinuerlig

I forbindelse med kamper/turneringer

 • Gi tilbakemelding til trener om hvilke spillere som kan delta på kampene og legge disse inn i kamprapporten på Turneringsadmin (TA)
 • I samråd med trener skal oppmann ha fokus på god opptreden på spillere i turneringer og på kamper og være med å skape god stemning og lagånd.
 • Det er oppmann/lagleder som melder på lag til turneringer/cupspill i samråd med trener og lagets kasserer.
 • Seriespill meldes på via Håndballgruppas styre innen 30. april hvert år.

Reiser, utgifter og refusjon av disse

 • Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Ved reise skal de økonomiske og praktiske forhold være avklart på forhånd og egenandeler være innbetalt til lagets kasse.
 • Ved reise utenom Sone Salten kan laget bestemme reiserefusjon betalt av lagets kasse.
 • Husk å fylle ut skjema/oversikt ved eventuell utgiftsrefusjon. Disse leveres til lagets kasserer.
 • NB! Bruk fergekort hvis mulig på ferger. Bruk av dette gir svært god rabatt.

Medlemmene må knytte seg til Brodd Håndball.

Lagets oppmann og trenere oppfordres til å publisere nytt om laget på broddhandball.no — ta kontakt med noen i styret om dere har behov for hjelp.

Oppmannen må sørge for at laget stiller til kamp.

Lagets oppmann må sørge for at alle på laget melder seg inn i klubben

Nye spillere må meldes inn i klubben, be om å få tilsendt en mail med opplysninger om navn og fødselsdato på spiller, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til foreldre/foresatte.Alle nye medlemmer skal registreres i Minidrett.no.

Lagets oppmann må sørge for at alle på laget melder seg inn i klubben.

Medlemmene må knytte seg til Brodd Håndball.

Lagets oppmann og trenere oppfordres til å publisere nytt om laget på broddhandball.no — ta kontakt med noen i styret om dere har behov for hjelp.

Oppmannen må sørge for at laget stiller til kamp.

Noen gode tips til arbeidet som lagleder
Både nye lagleder og de som har hatt oppgaven en stund oppfordres til å ta kontakt med lagledere eller trenere på lag med eldre årsklasser dersom det oppstår uklarheter. Husk at det alltid er noen som har gjort dette før. Bruk gjerne Facebook-siden for «oppmenn og trenere» om det skulle være noe. Sportslig ledelse kan også kontaktes.

Sørg for at alle foreldrene har din kontaktinformasjon (mailadresse og telefonnummer) ved å sende ut en introduksjonsmail til alle foreldrene ved sesongstart.

Formål

Brodd Håndballklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive håndball organisert i Norges Håndballforbund og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for barn, ungdom og voksne på Storhaug.

Det sportslige arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!
Gå til toppen