Årsmøte 2023

Det vil bli holdt årsmøtet i Brodd Håndballklubb torsdag 23.03.23.

Møte vil bli avholdt i Storhaughallen med oppstart kl 18.00


Vi anbefaler alle stemmeberettigede å komme på årsmøte. Dette gjelder alle medlemmer over 16 år

‍‍Vedlagt finner dere følgende dokumenter som ble gjennomgått på styremøtet 9/3-23

1. Årsrapport i Word dokument med tittel årsmøteprotokoll

2. Regnskap for 2022 og  budsjett for 2023.

3. Saker for årsmøtet avstemming på årsmøtet

Styremøteprotokoll - Link

Regnskap og budsjett - Link

Kontrollutvalget - Link

Styrets beretning - Link

Vel møtt!

go  top