Årsmøte 2024

Det vil bli holdt årsmøtet i Brodd Håndballklubb Torsdag 21.03.24

Møte vil bli avholdt i Storhaughallen med oppstart kl 18.30


Vi anbefaler alle stemmeberettigede å komme på årsmøte. Dette gjelder alle medlemmer over 15 år

Vedlagt finner dere følgende dokumenter som ble gjennomgått på styremøtet 9/3-24

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap for 2023 og budsjett for 2024
  3. Saker til årsmøte
  4. Uttalelse fra kontrollutvalget vedr drift av Brodd håndballklubb i 2023 til årsmøtet

Vel møtt!

go  top