Årsmøtet for Brodd Håndball vel gjennomført

Torsdag 21.03.24 inviterte Brodd Håndballklubb årsmøtet i Storhaughallen, møtet ble ledet av Tomas Larsen som ble valgt som årsmøtets dirigent

Nytt styre etter årsmøtet i Brodd HK består av:

 • Styreleder: Mette B. Falnæs (2009)
 • Nestleder: Christian Lockert-Hansen (2013)
 • Styremedlem: Hallgeir Gustavsen (2010)
 • Styremedlem: Kristine Aukland (2011)
 • Styremedlem: Tomas Larsen (2012)
 • Styremedlem: Steffen Torsteinbø (2013)
 • Styremedlem: Alf Anders Rønbeck (2015)
 • Styremedlem: Ragnhild Bele (Damelag)
 • Styremedlem: Kristian K. Vigrestad (Sportslig Leder)
 • Styremedlem: Aage Ravn Thomsen (Dommerkontakt)
 • Styremedlem: Trine Bakken Osaland (2018)

Vedtatte endringer gjort på årsmøtet er følgende:

 • Styret gis fullmakt til velge draktens farge. Enstemmig vedtatt
 • Innføring av søskenrabatt 15 %,  Eldste medlemmet full pris, rabatt på neste søsken osv: Enstemmig vedtatt
 • Kilometergodtgjørelse økes fra kr 2,5 til kr 3,5; Styrets innstilling er kr 3 Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Det nye styret gleder seg til å ta fatt på en ny og spennende sesong med Brodd Håndball

go  top