Høsten har startet opp!

Brodd håndball startet i forrige uke opp treningene igjen. Denne uken vil vi spesielt rette fokus mot de minste når vi inviterer til åpen trening for alle 1.–2.- og 3.klassingene 1.–8. september.

For 1 klassingene vil det bety at vi starter opp et nytt lag, mens det for 2. og 3 klassingene betyr rekruttering til eksisterende lag. For 1 klassingene vil Brodd håndball stille med trenere de første samlingene.

Vi håper å se flest mulig i hallen førstkommende torsdag. Ranselpost vil bli delt ut på Nylund og Storhaug skole. Oppfordrer alle nye foreldre om å møte i møterommet for litt kort info. Her kan det også kan stilles spørsmål til oss. Vel møtt

😁

Tidspunkt 1700–1800
Sted: Storhaughallen

go  top