Oppsummering årsmøte Brodd Håndballklubb

Torsdag 23.03.23 ble det avholdt årsmøte i Brodd Håndballklubb, og her kommer en kort oppsummering.

Vi har hatt noen utskiftninger i styret av helt naturlige årsaker. Rodgeir Aanesen gir seg og blir erstattet av Hallgeir Gustavsen. Rodgeir har i en årrekke hatt rollen som styreleder før han det siste året har fungert som nestleder. Vi takker Rodgeir for meget god innsats og styring av klubben og ønsker han lykke til videre.


Vi har også hatt et par andre utskiftninger av styremedlemmer og takker også for innsatsen til Rikke Bruhn, Iren Evensen og Gunn Junker. Samtidig ønsker vi de nye styremedlemmene Steffen Torsteinbø og Ragnhild Bele velkommen. Vi ser frem til godt samarbeid i det kommende året.


Det har også blitt vedtatt noen endringer i organisasjonshåndboka. Dette vil snarlig bli oppdatert på hjemmesiden. Kort fortalt er følgende endringer vedtatt.


*Medlemsavgiften bli økt med mellom 100-200 kr

*Det åpnes for å betale trenere opp til 10.000. Det gjelder for lag med spillere i aldersklasse 12 år og eldre. Betalte trenere skal søkes om og godkjennes av styret.

*Det åpnes også for timebasert betaling for trenere under 18 år med en maks sum på 5000 pr lag pr sesong.
*Friste for å avholde årsmøtet vil bli satt til 31. mars med sammen frister for innkallelse som før.


Fullstendig oversikt over enendringer vedtatt i årsmøtet finnes i årsmøteprotokollen som er vedlagt.Mvh
Christian Lockert-Hansen
Styreleder Brodd Håndball

go  top