Fair play

Brodd Håndball skal utmerke seg med sitt fair play!

For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair play betyr at du som spiller må:
Ta godt vare på dine med spillere og inkluder nye lagkamerater
Unngå stygt spill og filming
Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair play-ånden skal vokse fram ved:
Å trene og å spille kamper med godt humør
Å behandle motstanderne med respekt
Å hjelpe skadet spiller uansett lag
Å takke motstanderen etter kampen
Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:
Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
Betydningen av og ikke overreagere på dommeravgjørelser
At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
Betydningen av å følge regelverket — det tjener alle parter, og dermed også spillet

For foresatte og foreldre
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk idrett. Det forutsettes at også disse bidrar til trivsel og fair play i idrettsmiljøet!

Ta ansvaret og tenk over følgende:
Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i håndballmiljøet
Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Resultatet må ikke bli for viktig — den enkelte spillers mestring har også stor betydning
Gi oppmuntring til alle spillerne — ikke bare dine kjente
Stimuler til deltakelse — uten noen form for press
Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

For publikum og supportere
Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk håndball, enten det gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller 1. divisjon.
Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i topphåndball eller breddehåndball spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen.

Tenk over følgende:
Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat
Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommerne gjør sitt beste
Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri
Respekter dommernes valg — ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Ikke overreager på dommeravgjørelser

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!