Tilsyn ved St. Svithun skole - Dugnadsinstruks

Dugnadshjelp / instruks for Tilsyn ved St. Svithun skole

Alarmen går på kl 22.30


1. Åpen for adgang til svømmebassenget senest kl 16.45.

 • Bassengbygget er på høyre side av skolegården 
 • Lås opp fra enden mot vei (guttegarderobe) – sett noe I klemme I døra ellers låser den seg. 
 • Gå deretter igjennom bassengbygg og lås opp for basseng og damegarderobe (adgang fra skolens hoveddør til høyre under  halvtak – sett matten I klemme ellers låser den seg) 

2. Etabler base v skolens hovedinngang der du er synlig utefra

 • Fra avsatts på toppen av inngangstrappa har du utsyn over skolegård og folk kan se deg om de trenger adgang. 
 • Det står et lite bord og en stol i mellomgang til venstre for trapp som kan flyttes ut (og settes tilbake same plass igjen etterpå ☺)

3. Sett deg inn i dagens plan for bruk av gymsaler og basseng

 • Bruksplan for basseng og gymsaler (1+2) finnes I dugnadspermen
 • Ta også en titt på skolens plan for brann og alarm 
 • Full dugnadsinstruks ligger I permen 

4. Åpen for gymsal etterhvert som brukerne kommer

 • Skriv ned om noen uteblir uten å ha gitt beskjed 

5. Avtal overlevering av nøkler og instruksjonsperm med  neste på vaktlisten. 

6. Husk å skriv timene dine I timelisten ☺ 

7. Sjekk at ALLE YTTERDØRER og vinduer er stengt før du går hjem. 

 • Gå en runde på skolen og sjekk at alle er ute av bygget
 • Alarmen går på kl 22.30

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!