Håndball Live - Enkel versjon for Digital kamprapport

Enkel versjon - Digital kamprapport

Kun registrere målscore lag, som kampur i hallen

Brukes i klassene 12 år og yngre

Den kjappeste og letteste veien til å logge inn for å føre Digital kamprapport (LIVE), er å gå til ta.nif.no i en nettleser.

LoggInn_Vindu.PNG

Logg her inn med brukernavn og passord for brukeren som har tilgang til å føre Digital kamprapport (LIVE) for den aktuelle kampen.

Riktig funksjon

Dette kan være klubbens brukerprofil eller egen brukerprofil, om denne har tildelt riktig funksjon (Kamper LIVE eller Kampansvarlig) tilknyttet arrangør eller hjemmelaget. Les mer om tilganger til TurneringsAdmin og LIVE-admin.

Velge Avdeling/Organisasjon

Dersom en har flere funksjoner tilknyttet ulike klubber/forbund, må en velge riktig Avdeling/Organisasjon.

 • fra startsiden
LoggInn_VelgAvd01.PNG
 • fra venstremarg
LoggInn_VelgAvd02.PNG

Velg Kamper LIVE

 • fra startsiden
LoggInn_VelgLIVE02.PNG
 • fra venstremarg
LoggInn_VelgLIVE01.PNG

Finn riktig kamp

Når en har kommet inn i listen over tilgjengelige kamper for føring av Digital kamprapport (LIVE), må en passe på at har kamper fra riktig sesong

LoggInn_VelgKamp.PNG

Merk at en kan kun velge kamper frem til dagens dato.

Neste steg nå er å Eksportere kampen til LIVE-admin (hvor en fører LIVE-kamper).

Før systemet er klart til å føre Digital Kamprapport, må aktuell kamp eksporteres til LIVE.

Dette kan gjøres på to måter

 1. klikke på kampen "LIVE-eksport" fra listen over Live kamper
LoggInn_VelgEksport01.PNG
 1. Klikke på knappen "Eksporter kampdata til LIVE " fra kampens Kampdetaljer
KampTropp_Eksportere.PNG

Når kampen er klar i systemet LIVE-admin, kommer en grønn bekreftelse boks frem oppe i høyre hjørne:

Eksport_Vellykket.PNG

Klikk nå på knappen "Gå til LIVE"

 • fra listen over LIVE kamper
LoggInn_VelgEksport01.PNG
 • fra kampen Kampdetaljer
GåTilLIVE_Knapp.PNG

Nå åpnes LIVE-admin i en egen arkfane i nettleseren:

Eksport_Faner.PNG

Velg arkfanen "Håndball LIVE" for å komme i gang med Digital kamprapport.

Det første som møter en når Håndball LIVE (LIVE-admin) åpnes, er hovedmenyen.

image4cua.png

Her er inngangen til de fleste hovedfunksjonene en bør ha kontroll over når en skal føre Digital kamprapport (klikk på de ulike temaene for mer detaljert informasjon og veiledning):

 1. SPILLERE
 2. Redigere og se lagenes kamptropp
 3. Legge til / fjerne fra kamptropp
 4. Endre draktnummer
 5. Velge lagansvarlig (Lagleder A)
 6. Se Lisensstatus og klubbtilhørighet
 7. Dommer ikke møtt - legge inn "Fritekstdommer"
 8. Signere kamptropp før kampen - En lagleder fra hvert lag
 9. OMGANGER
 10. Kontrollere (og evt. redigere) tiden hver omgang skal vare
 11. Aktivere ekstraomganger/straffekonkurranse
 12. GÅ TIL LIVE REGISTRERING
 13. Fører en til vinduet hvor Digital kamprapport føres under kampen.
 14. REGISTRERING VED KAMPSLUTT
 15. Kommentarer til kampen legges inn under Interne notater.
 16. Protestvarsel - registreres og signeres herfra.
 17. Tilskuere legges inn.
 18. Banens beste for hvert lag.
 19. Signering av Kamprapport etter kampslutt
 20. Skal signeres av Dommere (og lagledere).
 21. Kampen avsluttes når kamprapport er signert.
 22. KAMPRAPPORT
 23. Kamprapport med oversikt over hva som er registrert i Digital kamprapport, underveis eller etter kampslutt.
 24. DRAKTFARGE (nytt 02.11.20)
 25. Mulighet å velge at knappene skal ha samme farge som lagenes drakter på enheten en fører hendelser på.
 26. LIVE WEB
 27. Link til å følge den aktuelle kampen LIVE på handball.no.
 28. Her ser en altså alle hendelser en fører i Digital kamprapport, slik publikum ser det på handball.no.

Klikk på de ulike temaene for mer detaljert informasjon og veiledning.

Det er nå mulig å velge hvilke farge lagenes knapper skal ha når en plotter i LIVE.

imageuwa6p.png

Dette gjør at den som fører enten digital kamprapport eller avanserte hendelser, kan selv velge å sette knappene for hjemme- og bortelaget likt som draktfargene lagene spiller med.

Dette gjøres på følgende måte:

 1. Klikk knappen Draktfarger i hovedmenyen i LIVE-admin
 2. De som fører avansert må gjøre dette før de klikker på Avansert-knappen.
 3. Velg hvilke farge hjemme- og bortelaget har og avslutt med å klikke Lagre-knappen
images3e6d.png

Da vil altså knappene i vinduet en fører kamphendelser være valgte farger:

imagetopa6.png

Merk i tillegg også at

 • Valg/endring av farger kan gjøres når som helst (før og underveis i kampen).
 • Hver enhet må velge draktfarger som ønsket.
 • Det betyr at selvom den i sekretariatet velger draktfarger, må de som plotter avanserte hendelser velge på sin enhet også.
 • Valgte farger lagres kun midlertidig i nettleseren for valgt kamp.
 • Dersom nullstiller går fargene tilbake til standardfarger som alltid er
 • Hjemmelaget = Røde knapper
 • Bortelaget = Blå knapper
 • Valgte farger her i LIVE-admin vises ikke igjen på handball.no for de som følger kampene LIVE der.

Før kampen starter kan det være greit å ta en ekstra sjekk at oppsatt spilletid er korrekt satt opp av NHF/Regionen. Dette gjøres ved å klikke på Omganger i hovedmenyen.

Her får en opp en oversikt ver hvilke omganger som er satt tilgjengelig for kampen, og hvilke spilletid pr omgang som er satt opp.

Vanlige seriekamper har normalt kun 1. g 2. omgang synlig her, mens cup-kamper og lignende vil ha ekstraomganger og straffekast tilgjengelig.

De omgangene som er haket av til høyre for omgangene, er det som er satt til å være aktive.

Omg_RedigereAlle.PNG

Systemet vil hoppe videre til neste aktive omgang automatisk når en klikker "Avslutt omgang".

Det betyr at dersom det i en cup-kamp blir ekstra omgang, må en inn her for å hake av for ekstraomganger, før en avslutter ferdigspilt omgang.

Avslutte omgang

Når en omgang er ferdigspilt, klikker en på den røde knappen til høyre for tiden, øverst i vinduet.

FøreLIVE_Klokke.PNG

Da får en får en opp to valg:

 • Avslutt omgang, som avslutter gjeldende omgang og gjør klart til neste.
 • Avslutt omgang og kamp, som avslutter gjeldende omgang og sender en videre til funksjonene for å avslutte kampen.
FøreLIVE_AvsluttOmg.PNG

Les mer om hva en gjør når kampen skal avsluttes ved kampslutt.

Se evt. også Regel 2 - Spilletiden, sluttsignal og timeout i Spilleregler Håndball.

Før kamp kan startes, skal lagledere og dommere gå gjennom kamptroppene for å kontrollere at disse er rikti fylt ut.

I tillegg skal Lagleder A signere på at kamptroppen er riktig fylt ut.

Start da med å vele Spillere i hovedmenyen.

Spillere_Meny.PNG

Velg her først hvilke lag som skal redigeres og kontrolleres, slik at en får opp Spillerstall ("...spillere tilgjengelig...") og Kamptropp ("...spillere for kampen...":

Spillere_StallTropp.PNG

Tallene i parentes over Kamptropp viser hvor mange spillere som er valgt av antall spillere det er lov å ha i en kamptropp, satt opp ut fra NHF eller regionens bestemmelser for turneringen kampen tilhører. I eksemplet over er det tillatt med 14 spillere og 4 i støtteapparatet.

Bak navnene i Spillerstallen er bokstaven S = Spiller og L = Lagleder (Støtteapparat)

Legge til eller flytte noen fra Kamptropp

 • For å flytte noen fra Spillerstallen inn i Kamptroppen, klikker en kun en gang på vedkommende i Spillerstalllen.
 • For å flytte noen ut fra Kamptroppen, klikker en kun en gang på vedkommende i Spillerstalllen.

Merk at etter kampstart er det kun tillatt å legge til spillere/lagledere kamptropp, ikke fjerne noen.

Draktnr - redigere

Alle spillere i Kamptroppen må ha et draktnr, og ingen kan ha samme draktnr.

For å legge til eller endre draktnr, klikker en på blyant-ikonet for spillers navn. Da kommer et tall-tastatur tilsyne, hvor en skriver inn draktnr vedkommenda skal ha.

Spillere_Draktnr.PNG

Lagansvar

For hvert lag, skal de hakes av hvilke person som har lagansvaret, og dermed settes til å være Lagleder A.

Dersom det er en eller flere personer i støtteapparatet, må en av disse velges som lagansvarlig. Mens dersom det ikke er noen satt inn som støtteapparat, og laget har spillende trener, skal en av spillerne stå som Lagansvarlig.

Spillere_Lagansvar.PNG

Dette gjøres ved å hake av helt til høyre for vedkommendes navn i Kamptroppen.

Lisens

I kolonnen under "Lisens" viser en grønn hake dersom spiller (og lagleder) har løst lisens før kampen. Mens det viser et rødt kryss dersom noen ikke har løst lisens før kampen.

Spillere_Lisens.PNG

Merk likevel at kan ta noen dager før en lisensbetaling oppdateres på personens profil.

Klubbtilhørighet

Dersom en spiller har en annen klubbtilhørighet enn det laget en er lagt inn i Kamptroppen for, vil det komme opp et utropstegn (!) rett foran spillers navn.

Spillere_Klubb.PNG

Merk likevel her at spillere kan delta for andre klubber ved godkjent partnerklubbsamarbeid eller sammensatte lag.

Lagre endringer

Alle endringer gjort tilknyttet Kamptropp, må lagres ved å klikke på den grønne OK-knappen

Spillere_OK.PNG

Signere kamptropp

Lagsansvarlig for hvert lag skal signere og bekrefte at Kamptropp er riktig lagt inn. Gjøres det endringer etter signering, skal det signeres på nytt.

Signering skjer ved at lagleder skriver inn sin PIN-kode, vedkommende får når hun/han logger inn i app'en Min Håndball.

Les mer om Signering av Kamptropp.

En kan kontrollere kamptroppen og/eller redigere den i kampens Kampdetaljer.

Klikk da på aktuell kamps Kampnr i listen over LIVE kamper:

LoggInn_VelgKamp.PNG

da åpnes kampens detaljer. Scroll ned til emnet "Spillere". Her kan du se hor mange spillere og støtteapparat hvert lag har lagt inn.

KampTropp_Spillere.PNG

For å se kamptroppen klikker en på > slik at kamptroppen kommer til syne.

Skal en redigere i en kamptropp klikker en på "Rediger" bak emne verskriften "Spillere".

KampTropp_Draktnr.PNG

Her kan en bl.a. gjennomføre følgende endringer:

 1. Draktnr - endre eller legge til
 2. Fjerne spiller/lagleder fra kamptropp
 3. Legge til spillere/lagleder til kamptropp
 4. Endre rolle - fra spiller til lagleder eller fra lagleder til spiller

Her finner en forklaring på hvordan en gjør de ulike:

1. Draktnr - endre eller legge til

Klikk på Rediger knappen og legg til eller endre draknr for aktuell spiller i kolonnen Draktnr. Husk å avslutte med å klikke på Lagre endringer knappen

Kamptropp_LagreEndringer.PNG

2. Fjerne spiller/lagleder fra kamptropp

Helt til høyre for personer i kamptroppen finnes en "Fjern" knapp. Denne klikker en på for å fjerne vedkommende fra kamptroppen. Husk å avslutte med å klikke på Lagre endringer knappen.


3. Legge til spiller/lagleder til kamptropp

Om en skal legge inn ny(e) person(er), klikker en på en av knappene under aktuelt lags kamptropp:

KampTropp_LeggTil.PNG
 • + Legg til fra spillerstall
 • laget spillerstall åpnes og en kan velge herfra.
 • merk hvilke rolle de ulike har i spillerstallen!
 • + Legg til eksterne
 • brukes når en spiller/lagleder ikke ligger i spillerstallen
 • et søkeskjema åpnes og en søker etter riktig person, før vedkommende så velges og legges inn.
 • Husk å velge riktig Rolle (Utøver/spiller eller Støtteapparat)!


4. Endre rolle - fra spiller til lagleder eller fra lagleder til spiller

 • fra spiller til lagleder
 • Dersom en spiller som er lagt inn i kampstoppen med rollen Utøver/spiller, ikke skal spille, men skal sitte på benken som støtteapparat:
 • Klikk på Rediger over kamptroppene
 • Klikk på "Utøver/spiller" i kolonnen "Rolle" for aktuell person og endre til "Støtteapparat":
KampTropp_EndreRolle.PNG
 • fra lagleder til spiller
 • Dersom en lagleder (støtteapparat) som er lagt inn i kampstoppen med rollen Støtteapparat, skal kunne spille:
 • Klikk på Rediger over kamptroppene
 • Klikk på "Støtteapparat" i kolonnen "Rolle" for aktuell person og endre til "Utøver/spiller".
 • Merk at dersom det ikke finnes andre lagledere på benken, og det skal brukes en spillende lagleder, må vedkommende stå som "Utøver/spiller" og merkes som "Lagansvarlig" i LIVE-admin.

Husk at alle endringer i kamptroppen må lagres ved å klikke på knappen Lagre endringer

Kamptropp_LagreEndringer.PNG

Endringer etter eksport

Er noen av endringene over gjort etter at kampen ble ekpsportert til LIVE, må en eksportere kampen på nytt. Dette gjøre ved å klikke på knappen

KampTropp_Eksportere.PNG

og velg å oppdatere ut fra hvilke endringer som er gjort i dette vinduet som da dukker opp

Eksport_Ny.PNG

Klikk så til slutt på knappen "Gå til LIVE" eller oppdatere allerede eksisterende "Håndball LIVE" fane i nettleseren.

Før kampstart og etter at Kamptropp er ferdig utfylt, skal Lagleder A fra hvert lag signere med PIN for å bekrefte at kamptroppen er riktig utfylt.

Defenisjon av Lagsansvarlig i Kamp- og konkurransereglementet:

 • Person(er) som er ført opp på kamprapporten som leder(e). Lagsansvarlige nummereres fra A til D på kamprapporten, der lagsansvarlig A er lagets hovedansvarlige.

PIN'en får laglederne opp ved å logge seg inn i app'en Min Håndball og velge Profil. Les mer om PIN i Min Håndball.

Signering gjøres i Digital kamprapport gjøres under menyvalget Spillere og ved å velge "Signer Kamptropp".

Spillere_Meny.PNG

Her får en først en oppsummering over hvordan kamptroppene ser ut for begge lag

SignKamptropp_Kamptropp.PNG

Under kamptroppene dukker det opp hvilke personer fra hvert lag som kan signere for hvert lag.

Kun en fra hvert lag trenger signere for å bekrefte kamptroppen, og det er i hovedsak den som er satt til å være Lagansvarlig (Lagleder A) som skal signere.

Aktuell lagleder klikker da på den svarte Signer-knappen bak eget navn:

Skjermbilde 2022-08-17 kl. 08.41.22.png

Da vil en pop-up boks komme opp, hvor laglederen må hake av for å bekrefte at kamptropp er riktig utflyt. Deretter skriver lageder egen PIN-kode inn og klikker den grønne Signer-knappen (som blir aktiv når en har haket av og fylt inn PIN-koden):

Skjermbilde 2022-08-17 kl. 08.41.32.png

Dersom PIN-koden er riktig får en, etter noen sekunder, dette bekreftet bak feltet PIN-koden er skrivet inn, samt en grønn hake foran navnet:

SignKamptropp_SignerOK.PNG

Er koden feil, får en et varsel om dette bak feltet PIN-koden er skrivet inn:

SignKamptropp_SignerFEIL.PNG

Når begge lagledere har signert og godkjent, går en tilbake til menyen ved  å klikke på Tilbake-knappen.

Se film om hvordan kamptropp signeres av lagledere:

Når lagledere fra begge lag har bekreftet kamptropp ved signeringa med PIN, o dommerne godkjent kamprapporten, kan kampen starte.


Starte tiden

Dette gjøres ved å klikke på Start/Stopp-knappen foren tiden øverst i vinduet

FøreLIVE_Klokke.PNG

Så lenge klokken ikke er startet eller satt på pause, vil tiden blinke med rød skrift.

Merk at når en registrerer en Timeout, vil klokken automatisk bli satt på pause. Men en må manuelt starte tiden igjen ved å klikke på Start/Stopp-knappen.

Stoppe tiden

For å stoppe/pause tiden, klikker en på Start/Stopp knappen:

FøreLIVE_PauseKlokke.PNG

Redigere tiden

Ofte kan en oppleve at en, av ulike årsaker, kommer i usynk med tiden vist på kampuret i hallen. Da kan en redigere tiden ved å klikke på klokken og endre tiden i vinduet som kommer opp:

FøreLIVE_EndreKlokkeOmgang.PNG

Husk å bekrefte ved å klikke på den grønne OK-knappen.

Omgang ferdigspilt

Klokken stopper automatisk når omgangens spilletid (satt opp av NHF/Region) er nådd. Da må en klikke på den røde knappen bak klokken "Avslutt omgang", få å enten avslutte ferdigspilt omgang eller avslutte kampen. Les mer om å avslutte omgang/kamp.

FøreLIVE_Klokke.PNG

Mål_Knapp.PNG

I den enkle versjonen fører en Mål enkelt og greit ved å klikke på mål-knappen for det laget som scorer mål.

Når dette er gjort vil det i hendelseslisten komme opp som dette:

Mål_Hendelse.PNG

Redigere hendelser

En kan alltid redigere mål-hendelsen ved å klikke på den en ønsker redigere i hendelselisten eller gå inn i loggen "Vis alle hendelser".

Når et lag ber om Timeout og dommer stopper tiden og viser tegn for Timeout, skal det registreres i Digital kamprapport ved å klikke den sorte knappen under hendelseslisten

FøreLIVE_SorteKnapper.PNG

og hendelsen blir automatisk registrert etter at en har valgt hvilke lag som har tatt Timeout

FøreLIVE_TimeOut.PNG

Hendelsen vises da som dette i hendelseslisten:

FøreLIVE_TimeOutlHendelse.PNG

Redigere hendelser

En kan alltid redigere begge mål-hendelsene ved å klikke på den en ønsker redigere i hendelselisten eller gå inn i loggen "Vis alle hendelser".

Dersom det er ønskelig å legge til kommentar til kampen, før, under og/eller etter kampen, gjøres dette enten i vinduet Registrering ved kampslutt

Avslutt_RegKampslutt.PNG

i feltet bak "Internt notat (Lagres automatisk)"

Avslutt_Kommentar.PNG

eller i signeringsvinduet mellom kamptropp og feltene dommere (og lagledere) legger inn sine PIN-koder for signering.

Merk at tekst som legges inn i dette feltet lagres automatisk.

Les også mer om å avslutte kamp og å signere kamprapport.

Etter at kampen er ferdig, skal kamprapporten signeres med PIN av dommer i alle kamper, samt av lagledere for hvert lag i NHFs serier.

PIN-kode får dommere (og lagledere) ved å logge inn i app'en Min Håndball og gå inn i Profil-siden.

Når kampen avsluttes ved at en "Avslutter omgang og kamp" når siste omgang er ferdigspilt  (eller velger en Registrering ved kampslutt i hovedmenyen), kommer en til vinduet "Registrering ved kampslutt". Fyll her inn de ulike feltene og så klikk den grønne knappen "Signer Kamprapport".

SignerKamprapport_Knapp.PNG

Da åpnes først et vindu hvor den Digital kamprapporten er fylt ut med all registrerte data fra kampen oppsummeres. Dommer går gjennom for å kontrollere at alt er likt med egne notater, før sekretær klikker på knappen "Signer Kamprapport"

SignerKamprapport_SignKampKnapp.PNG

Da kommer en først få følgende informasjonsvarsel

SignerKamprapport_Varsel.PNG

Når en bekrefter, kommer en til vinduet Signer kamprapport, som først viser kampdata og kamptropp for hvert lag, med avhakning for deltatt:

SignerKamprapport_Kamptropp.PNG

Dersom det er ekstra kommentarer som skal være med i den signerte Digitale kamprapporten, må dette fylles ut i feltet "Internt notat" under kamptroppene.

SignerKamprapport_Kommenter.PNG
SignerKamprapport_SignerPIN.PNG

Dommere signerer så ved å fylle inn PIN-koder bak eget navn, før en klikker på den grønne knappen "Signer.

SignerKamprapport_Knappene.PNG

Det kommer da, etter noen sekunder, en tekst bak feltet for PIN-koden, en tekst om PIN er godkjent eller ikke:

SignerKamprapport_PINbekreft.PNG

Dersom turneringen kampen tilhører til sier det, skal så også en lagleder (fortrinnsvis Lagleder A) signere for å bekrefte at deltatt avhakningen stemmer med hvilke spillere som har entrert banen under kampen.

Dette vises med avhakning bak hver spiller.

Merk at dersom en spiller har en hendelse (mål, bestrafning ol.) registrert på seg, vil en ikke kunne fjerne avhakningen.

SignerKamprapport_DeltattFeil.PNG
SignerKamprapport_Deltatt.PNG

Når alle som skal signere har signert, klikker en på den røde knappen "Fullfør og Avslutt kamp". Om ikke dommerne har signert, vil en få følgende varsel.

SignerKamprapport_Varsel.PNG

Les mer om å avslutt kamp.

Når en kamp er ferdig starter en avslutningsprosessen med å klikke på den røde knappen "Avslutt omgang" ved siden av klokken, øverst i vinduet.

FøreLIVE_Klokke.PNG
FøreLIVE_AvsluttOmg.PNG

Velg så "Avslutt omgang og kamp".Videre fyller en ut informasjonen som skal bør meldes i vinduet som kommer opp og klikk "Signer Kamprapport".

SignerKamprapport_Knapp.PNG

Klikk så den hvite knappen over kamprapporten som dommer skal se gjennom stemmer, for å komme til Signeringsvinduet. Her skal dommere signere for godkjenning av kamprapporten.

SignerKamprapport_SignKampKnapp.PNG

Når en kamps Digitale kamprapport er signert og avsluttet ved å klikke på den røde knappen "Fullfør og avslutt kamp", vil LIVE-systemet sende alle registrerte data til TurneringsAdmin (TA) og den Digitale kamprapporten vil være utilgjengelig for mer registrering:

SignerKamprapport_Knappene.PNG
Avslutt_Avsluttet.PNG

Jobben med å føre den Digitale kamprapporten er nå ferdig og alle nettleser vinduer tilknyttet kampen kan nå lukkes.

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!