Lagleder i TA

Dersom du er tildelt en lagleder-funksjon for et lag, vil du automatisk få tilgang til å administrere laget ditt via både TurneringsAdmin (TA) og app'en Min Håndball.


Den kjappeste og letteste veien til å logge inn for å føre Digital kamprapport (LIVE), er å gå til ta.nif.no i en nettleser.

LoggInn_Vindu.PNG

Logg her inn med brukernavn og passord for brukeren som har tilgang til å føre Digital kamprapport (LIVE) for den aktuelle kampen.

Riktig funksjon

Dette kan være klubbens brukerprofil eller egen brukerprofil, om denne har tildelt riktig funksjon (Kamper LIVE eller Kampansvarlig) tilknyttet arrangør eller hjemmelaget. Les mer om tilganger til TurneringsAdmin og LIVE-admin.

Velge Avdeling/Organisasjon

Dersom en har flere funksjoner tilknyttet ulike klubber/forbund, må en velge riktig Avdeling/Organisasjon.

 • fra startsiden
LoggInn_VelgAvd01.PNG
 • fra venstremarg
LoggInn_VelgAvd02.PNG

Redigere kamptropp

Å legge inn kamptropp til kamp i Min Håndball eller i TA, i god tid før kampen, er en viktig del av jobben som lagleder for et lag. Nå kan du også redigere draktnr og kaptein i Min Håndball.

Dersom lagene registrerer kamptropp (spillere og ledere som skal delta på hver enkelt kamp) i forkant av kampen, slipper sekretariatet å purre dette opp og legge det inn rett før kampstart.

Denne sesongen skal alle kamper fra og med 12 årsklassene føres med Digital kamprapport. Derfor må alle lag nå innarbeide gode rutiner med å legge inn kamptropp via Min Håndball (eller TA).

For at denne prosessen skal gå raskt, er det avgjørende at en legge inn alle aktuelle spillere og støtteapparat i lagets Spillerstall, og holde den fortløpende oppdatert gjennom hele sesongen.

Se brukerveiledninger for kamptropp:

Du kan ved noen få klikk velge ut hvilke spillere i lagets Spillerstall som skal være i kamptroppen til hver kamp.

Nytt for sesongen er at du også enkelt kan legge til eller endre draktnr til de ulike spillerne i kamptroppen.

Husk at for å få tilgang til dette, må du ha en funksjon knyttet til laget og logge inn i app'en med ditt brukernavn og passord for Min Idrett (og TurneringsAdmin).

Se her hvordan du legger inn og redigerer kamptropp i Min Håndball:

Gå først inn i lagets Terminliste under Klubb og Terminliste i venstre marg. Klikk så på kampnr. (helt til venstre med blå skrift) til aktuell kamp slik at en kommer inn i kampens Kampdetaljer.

Gå ned til Spillere og klikk på Rediger:

Skjermbilde 2016-09-01 08.06.17.png

Klikk så på Vis 'Lagsnavn' for ditt lag, slik at det åpner seg flere valg (som illustrert over). Deretter klikker du på Legg til fra spillerstall (dersom en tidligere har lagt inn spillerstallen) og velger de spillerne som er aktuelle for kampen:

Skjermbilde 2016-09-01 08.27.56.png

Dersom ikke alle spillerne er tilgjengelig i spillerstallen, klikker du på Gå til spillerstall og oppdaterer spillerstallen i vinduet som da åpner seg. Se brukerveiledning for hvordan legge inn Spillerstall.

Legge til eksterne

Dersom en spiller ikke ligger tilgjengelig i spillerstallen og ikke har står i lagets klubb (f.eks. samarbeidslag eller når lagleder har annen klubb)  kan en gjøre en av to ting:

 1. Klikk "Gå til spillerstall" og legg inn spiller(e) her og så gjenta prosessen over.
 2. Gå tilbake og klikk på Legg til eksterne. Her søker du opp navnet til spiller(e) du ønsker å legge til i kamptropppen:
Skjermbilde 2016-09-01 07.57.37.png

Draktnummer

Når alle spillerne og laglederne er lagt inn i kamptroppen, kan en oppdatere informasjonen for alle spillere og lagledere for denne kampen, da blant annet Draktnr.,  Rolle, Posisjon/Funksjon med mer.

Skjermbilde 2016-09-01 08.41.36.png
Skjermbilde 2016-09-01 08.41.20.png

Vi anbefaler at dette også gjøres i Spillerstallen, spesielt dersom spillerne og laglederne vil ha samme draktnr og rolle i de fleste kampene. Da hentes disse opplysningene automatisk inn i kamptroppen også for hver kamp.

Skal en ta bort en spiller fra denne kampen, klikker en fjern helt til høyre i spillerens rad.

Husk å Lagre etter at alle endringer er gjort og korekte.

En vil også kunne se hvilke spllere og lagledere som har betalt lisens når en legger de inn i kamptroppen.

Avslutt alltid med å Lagre når kamptroppen er komplett.

Merk at dersom Fødselsdato får rød skrift, kan spilleren enten være for ung eller for gammel til kampens aldersklasse. (Her vil selvsagt ofte støtteapparat ofte få rød skrift, da de ofte er eldre enn hva spillerne skal være.)

Ta kontakt med turneringens administrerende region om du er usikker på spilleberettigelsen til spillerne.

Personer med annen klubbtilhørighet enn klubben som administrerer laget, vil komme opp med rød bakgrunn i spillerstallen:

Klubbtilhørighet.png

I de tilfeller klubbtilhørigheten til en spiller har rødt bakgrunnsfarge, kan årsaken være en av følgende:

 • laget er en del av et klubbsamarbeid (sammensatt lag eller Partner/prestasjon)
 • spilleren har meldt overgang og er inne i karanteneperioden
 • det er valgt feil spiller

"Mangler klubb"

Står det "Mangler klubb" og med rød bakgrunnsfarge under Klubbtilhørighet for en spiller under 13 år, kan årsakene være

 1. at det kan være feil/dublikat (har flere profiler registrert i systemet)
 2. at vedkommende ikke har registrert en aktiv klubbtilhørighet i systemet

Spillere under 13 år er ikke lisenspliktige, og vil derfor ofte ikke ha Utøver/spiller funksjon mot en klubb (selvom med klubbmedlemskap). Derfor kan en overse at det står "Mangler klubb" for disse spillerne i klasser under 13 år.

Kontakt i slike tilfeller NIF Digital Support eller tilhørende region.

Når en legger inn kamptroppen, vil en raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende sesong, i  kolonnen "Betalte lisens":

Lisenssjekk.png

Da ved å klikke på "Vis lisenser" hos en person, viser en liste over de 10 siste reigstrerte lisenser for vedkommende:

Lisensliste.png

Under Status betyr

 • Registrert - vedkommenda har fått lisenskrav i Min Idrett.
 • Utskrevet - vedkommende har åpnett og sett lisenskravet.

Viser ellers til reglene for bruk av spillere uten lisens og informasjon om lisens.

Handball.no

Spillerstallen vil også vises på laget side på handball.no.

Denne kommer en til på flere måter - enten ved å klikke på lagsnavnet i tabellen for turneringen laget deltar i eller gjennom klubbens side.

Spilleres fødselsdato vil aldri vise på handball.no, hverken tilknyttet spillerstall eller kamptropp (kamprapport).

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!