Legge inn spillerstall

Det er mange fordeler med å ta seg tid til å legge inn spillerstallen til et lag. For laglederne til laget, kan en spare mye tid ved å sjekke lisensbetaling, kontaktinformasjon og annet, men ikke minst enkelt legge inn kamptroppen til hver kamp ut fra spillerstallen.

I tillegg vil de spillere og lagledere som legges inn i spillerstallen, automatisk få opp lagets kamper i Min Håndball.

Det samme gjelder foreldre (eller andre) som har satt opp familietilknytning til spillere i Min Idrett.

Med oppdatert spillerstall, legger lagene raskt inn kamptropp (spillere og ledere som skal stå på kamprapporten) i forkant av kampen, enten via Min Håndball eller TA. Da kan arrangør, i forkant av arrangementene i hallen, skrive ut kamprapporten via TA med ferdigutfylte kamptropper.

I løpet av inneværende sesong vil en etterhvert også gå over til føring av digitalt kamprapport, og da må denne rutinen innføres for de fleste klassene. Derfor anbefaler vi alle lag å komme i gang allerede nå.

Hvordan legge inn eller oppdatere Spillerstall:


Merk at du under Avdeling i venstre marg må skifte mellom de ulike lag/klubber du har funksjoner i, om du er knyttet mot flere.

Ved å gå inn på Klubb og velge Mine lag vil en få opp en liste over alle lag en via tildelt funksjon (av klubb) har tilgang til.

Søk etter laget ved å bruke filtreringsboksene under overskriftene. En kan også sortere ved å klikke på overskriftene.

Skjermbilde 2016-09-01 07.53.05.png

Merk at denne listen kan inneholder både håndball- og beach-lag.

Klikk så på blått lagsnavnet for laget en ønsker å legge inn spillerstall til.

Nytt denne sesongen, er at du nå kan overføre eller kopiere en Spillerstall fra ett lag til et annet lag i samme klubb.

Du må da stå i laget du ønsker å overføre/kopiere Spillerstall TIL, under Mine lag.

Velg Spillerstall og klikke på + Hent fra et annet lag, følg så de tre trinnene som følger.

Se her hvordan:

Når en har valgt riktig lag under Mine lag, klikk på "Spillerstall" under lagsnavet:

Skjermbilde 2016-09-01 07.53.32.png

Legg til interne

En legger inn nye Spillere eller Støtteapparat (lagledere) ved å klikke på ”+ Legg til interne” for å hente spillere som er registrert (medlem) i klubben fra før.

Ny dialogboks kommer opp, hvor en søker ved å skrive inn i filtreringsboksene.

Skjermbilde 2016-09-01 07.56.06.png

Skrive minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)

En kan også redusere antall treff ved å velge hvilke aldersgruppe personslisten skal inneholde:

Skjermbilde 2016-09-01 07.55.34.png

Legg til eksterne

For å legge inn en spillere fra samarbeidsklubber eller spillere som er i en overgangsprosess, klikk på ”+ Legg til eksterne”.

Skjermbilde 2016-09-01 07.57.37.png

Skrive minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)

Fjerne spillere / lagledere

For å fjerne personer fra spillerstallen, klikker en kun på "Fjern" helt til høyre i raden for aktuell person. Avlutt med å Lagre.

I spillerstallen kan en legge inn og redigere informasjon knyttet spillere og lagledere.

Draktnummer

Dersom spillerne stort sett har samme draktnr. i hver kamp, vil det være tidsbesparende å legge dette inn under kolonnen Draktnr.

Dette vil gjøre at når en legger spillerne inn i kamptroppen, vil dette draktnr. følge spilleren hver gang. En kan selvsagt endre dette nr. for hver enkelt kamp i kamptroppen.

Posisjon

I denne kolonnen kan en legge inn hvilke spillerposisjon spilleren normalt innehar. Dette vil da også vise i spillerstallen på handball.no.

Fatning/hånd

Her kan en registrere  om spilleren er venstrehendt eller høyrehendt.

Høyde og Vekt

En kan også legge inn spillers Høyde og Vekt dersom dette er ønskelig. Disse kolonnene vil kun bli synlig i spillerstallen i TA.

Last opp bilde

Det kan også legges inn bilde for hver spiller og lagleder her i TA. P.t. vises dette bildet ikke noe annet sted.

Personer med annen klubbtilhørighet enn klubben som administrerer laget, vil komme opp med rød bakgrunn i spillerstallen:

Klubbtilhørighet.png

I de tilfeller klubbtilhørigheten til en spiller har rødt bakgrunnsfarge, kan årsaken være en av følgende:

  • laget er en del av et klubbsamarbeid (sammensatt lag eller Partner/prestasjon)
  • spilleren har meldt overgang og er inne i karanteneperioden
  • det er valgt feil spiller

"Mangler klubb"

Står det "Mangler klubb" og med rød bakgrunnsfarge under Klubbtilhørighet for en spiller over 13 år, kan årsakene være

  1. at det kan være feil/dublikat (har flere profiler registrert i systemet)
  2. at vedkommende ikke har registrert en aktiv klubbtilhørighet i systemet

Spillere under 13 år er ikke lisenspliktige, og vil derfor ofte ikke ha Utøver/spiller funksjon mot en klubb (selvom med klubbmedlemskap). Derfor kan en overse at det står "Mangler klubb" for disse spillerne i klasser under 13 år.

Kontakt i slike tilfeller NIF-support eller tilhørende region.

Gjennom spillerstallen kan en se og redigere informasjon for om spillere og støtteapparat.

Blant annet vil en her raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende sesong, i  kolonnen "Seneste betalte lisens":

Spillerliste.png

Da ved å klikke på siste betalte lisens hos en person, viser en liste over de 10 siste reigstrerte lisenser for vedkommende:

Lisensliste.png

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!