Reiser og utlegg

Link til : Dokument til reiseregning og utlegg

Seriespill:
Det dekkes for inntil 4 biler + spillere pr. lag når avstanden er mer enn 20 km en vei til arrangement. Det dekkes km 2,5 kr/km, ferge og bom. Det er en forutsetning at bilene fylles opp for å holde utgiftene så lave som praktisk mulig. Det vil ikke bli dekket overnattingsutgifter ved serie spill.

Dersom et lag blir satt opp i en serie som gir lange reiser og om mulig behov for overnatting, kan laget søke om støtte til dekning av utgifter ved seriestart. Det skal legges fram en skriftlig søknad med begrunnelse til styret.

Cuper, turneringer og andre kamper utenom seriespill:
Det må søkes styret spesifikt om dekning av reise- og oppholdsutgifter ved alt spill utenom serien. Styret kan ikke garantere at økonomien tillater at slike utgifter dekkes.

Påmeldingsavgifter vil så langt det lar seg gjøre dekkes av klubben. Klubben vil søke å dekke minimum 2 turnering er per lag per sesong og flere dersom økonomien tillater dette.

Vær med å støtte Brodd Håndball som disse flotte selskapene!

Vi støtter opp om Storhaug! Det er viktig for oss!

Vi gir 5 av 5 stjerner!

🚀 Jeg vil støtte Brodd Håndball!